ออกแบบภาพพื้นหลังเกียรติบัตรใช้ในวันแห่งความภูมิใจและงานอื่นๆ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง

NaiTan's picture
Year (B.E.): 
2549
By: 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
Group: 
Experience